fredag 15 juli 2011

Vad är en investering, en aktie m,m, en enkel ekonomisk ordlista med enklaste begreppen

Vad är en investering?
En investering är det när någon t.ex. satsar pengar för att möjligheten att få en framtida avkastning på det satsade kapitalet.

Vad är en aktie? 
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag (företag). 

Vad är en fond?
En fond kan innehålla flera sorters värdepapper som t.ex. aktier eller räntebärande papper.

Vad är ränta?
Ränta är ett pris på pengar när det gäller att låna eller att du lånar ut. Den visas oftast i procent av det totala beloppet. Sätter du in pengar på en sparkonto som har 4 % ränta så får du investerat kapital * 0,04 i avkastning.

Vad är avkastning?
Avkastningen är de intäkter du har under ett år minus de kostnader som du har haft under samma tid och uttrycks i procent eller kronor. 

Vad är en intäkt?
En intäkt är en inkomst under en viss tidsperiod.

Vad är inflation?
Inflation innebär att penningvärdet minskar på grund av en allmän stegring av prisnivån.

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service